2019-05-07 Paskirti nauji UAB „TETAS”valdybos nariai !

Praeitą savaitę įvyko pirmasis naujos kadencijos mūsų Bendrovės valdybos posėdis. Jame antrai ketverių metų kadencijai valdybos pirmininku išrinktas nepriklausomas valdybos narys Mantas Gudas,  metalo apdirbimo įmonės „Metalistas“ generalinis direktorius. Jis taip pat yra Panevėžio krašto pramonininkų asociacijos prezidentas.

Prie naujosios Bendrovės valdybos prisijungė du nauji nariai – nepriklausoma narė Vaineta Barevičiūtė-Kryževičienė, ilgametę vadovavimo vidaus kontrolei bei verslo valdymo padaliniams finansų sektoriuje veikiančioje didelėje tarptautinėje įmonėje patirtį turinti teisininkė ir patronuojančios „Litgrid“ bendrovės nominuotas EPSO-G technikos vadovas Vitalijus Baranskas, anksčiau ėjęs Litgrid Power Link Service valdybos nario pareigas. Toliau valdyboje darbą tęsia EPSO-G Finansų kontrolės vadovas Tomas Urmanavičius ir Organizacijos vystymo vadovas Mindaugas Vinkus.

Dėkojame kadenciją baigusiems valdybos nariams Žydrūnui Augučiui ir Andriui Dagiui už indėlį  į UAB „TETAS“ veiklos efektyvinimą, o naują kadenciją pradėsiantiems – sėkmės!

Grįžti atgal į: Naujienos 2019