Lietuvos energetikų dienos proga padėkomis apdovanoti UAB „Tetas“ darbuotojai

2016 m. balandžio 14 d. Energetikos muziejuje Vilniuje vyko Lietuvos energetikų dienos minėjimas, kuriame dalyvavo Lietuvos Respublikos Energetikos ministerijos atstovai, energetikos įmonių atstovai, Lietuvos elektros energetikos asociacijos (toliau – LEEA) atstovai bei asociacijai priklausančių įmonių atstovai. Renginio metu pageidaujantys dalyviai turėjo puikią galimybę sudalyvauti ekskursijoje po Energetikos muziejų. Vėliau LEEA prezidentas Vladas Paškevičius tarė sveikinimo žodį, skaitytas pranešimas apie Lietuvos energetiką, apdovanoti iškiliausi energetikai. Bendrovė LEEA priklauso nuo 2015-07-01. Iškilmingame Lietuvos energetikų dienos minėjime dalyvavo ir nominuoti padėkoms UAB „Tetas“ profesionaliausi darbuotojai G. Rudauskas ir P. Pikturna.

Bendrovės Technologijų departamento Pastočių skyriaus Šiaurės regiono Šiaulių padalinio inžinierius Germantas Rudauskas, kolegų apibūdinamas, kaip labai atsakingas, darbštus, savarankiškai priimantis sprendimus, visada laiku, kokybiškai bei preciziškai atliekantis pavestas užduotis, nuolat viršijantis lūkesčius darbuotojas. G. Rudauskas yra mėgstamas kolegų, noriai besidalijantis savo patirtimi ir darbo įgūdžiais. Germantas yra nepralenkiamas dujinių ir alyvinių jungtuvų specialistas. Vykdant 10–330 kV transformatorių pastočių rekonstrukcijos darbus, darbuotojas svariai prisideda prie Lietuvos energetikos perdavimo tinklo atnaujinimo ir plėtros. Germantas Rudauskas Lietuvos energetikų dienos proga buvo apdovanotas Lietuvos Respublikos Energetikos ministro Roko Masiulio padėka Už ilgametę veiklą atliekant Lietuvos elektros energetikos perdavimo tinklo atnaujinimo ir plėtros darbus.

Bendrovės Technologijų departamento Elektros tinklo skyriaus Šiaurės regiono Kelmės padalinio vyriausiasis inžinierius Pranas Pikturna, nominuotas už nuopelnus, kolegų apibūdinamas, kaip atsakingas, darbštus, atsidavęs darbui, reiklus sau ir kitiems, mėgstamas ir gerbiamas kolegų, nuolat rodantis iniciatyvą, nestokojantis pasiūlymų darbuotojas. Šis darbuotojas – humaniška asmenybė: gerbiantis kitus, kitų poreikius iškeliantis aukščiau savųjų, visada atsižvelgiantis į šalia esantį kolegą, draugą. Darbuotojas yra oro linijų, kabelinių linijų, pastočių profesionalas, savo idėjomis našiai prisidedantis prie elektros skirstomojo tinklo gerinimo. Pranas Pikturna renginio metu buvo apdovanotas Lietuvos elektros energetikos asociacijos prezidento Vlado Paškevičiaus padėka Už Šiaulių regiono ir Kelmės krašto elektros tinklų vystymą ir techninės būklės priežiūrą.

Džiaugiamės ir didžiuojamės savo darbuotojais!

Personalo ir administravimo skyrius

Lietuvos energetikų dienos proga padėkomis apdovanoti UAB „Tetas“ darbuotojai
Grįžti atgal į: Naujienos 2016