Pratęstas Valstybinės energetikos inspekcijos atestatas

2015 m. rugsėjo 8 d. LR Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos suteikė teisę UAB „Tetas“ verstis elektros įrenginių eksploatavimu.

Atestatas galioja iki 2020-09-07 (su privalomuoju priedu).

Pratęstas Valstybinė energetikos inspekcijos atestatas
Grįžti atgal į: Naujienos 2015