UAB „Tetas“ įgyvendino projektą „Įmonės konkurencingumo didinimas diegiant darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemą“

UAB „Tetas“ įgyvendino projektą „Įmonės konkurencingumo didinimas diegiant darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemą“

UAB „Tetas“ sėkmingai užbaigė projektą Nr. VP2-2.1-ŪM-03-K-02-018 „Įmonės konkurencingumo didinimas diegiant darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemą“, kurį iš dalies finansavo ES struktūrinės paramos fondai.

Projektas įgyvendintas 50 proc. intensyvumu finansuojant iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų pagal priemonę Nr. VP2-2.1-ŪM-03-K „Procesas LT“. Projekto tikslas – įmonės konkurencingumo stiprinimas, vidinių ir išorinių įmonės procesų optimizavimas. Tikslų įgyvendinimui įdiegta darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistema pagal tarptautinio standarto OHSAS 18001:2007 reikalavimus. 2013 m. gruodžio 27 d. išduotas sertifikatas, patvirtinantis, kad UAB „Tetas“ atitinka OHSAS 18001:2007 /LST 1977:2008 standarto reikalavimus.

Personalo ir administravimo skyrius

Grįžti atgal į: Naujienos 2013