Apie Mus

Apie bendrovę

UAB „Tetas“ pagrindinė veikla susijusi su gamybos ir pramonės paskirties pastatų projektavimu, transformatorinių pastočių ir skirstymo punktų, elektros perdavimo linijų statyba, rekonstrukcija, remontu ir techninė priežiūra; elektros tinklo relinės apsaugos ir automatikos, specialiųjų elektros įrenginių, elektros instaliacijos eksploatavimu, įrengimų bandymu ir diagnostika; apsauginių priemonių bandymu.

UAB „Tetas“ įregistruota 2005 m. gruodžio 8 d. Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras. Registravimo pažymėjimo Nr.078324.
Akcininkas: Litgrid AB. Daugiau informacijos rasite www.litgrid.eu

Bendrovės filosofija

MISIJA: inovatyvia ir efektyvia veikla prisidėti prie elektros energijos vartotojų gerbūvio kūrimo.

VIZIJA: 
viena iš efektyviausių elektros tinklo paslaugas teikiančių bendrovių Rytų Europoje.

VERTYBĖS:

  • Betarpiškumas – įžvelgiame ir panaudojame stipriąsias savybes ir kalbame vieni su kitais be užuolankų,
  • Sąžiningumas – dirbame atsakingai ir skaidriai,
  • Pagarba – vertiname kitų atliktus darbus ir puoselėjame pagarbą kolegoms,
  • Pasišventimas – esame lojalūs, tikslo siekiantys ir ambicingi profesine prasme,
  • Tobulėjimas – esame savo srities profesionalai, nuolat analizuojame savo veiklą ir mokomės, siekiame naujovių.

Bendrovės prezentacija

Tetas prezentacija apie įmonę

Veiklos atestatai

  • Valstybinės Energetikos inspekcijos prie Lietuvos Respublikos Energetikos ministerijos atestatu Nr.E-0930 UAB „Tetas“ suteikta teisė verstis elektros įrenginių eksploatavimu.
  • UAB „Tetas“ atestuota Valstybės įmonės Statybos produkcijos sertifikavimo centro kvalifikacijos atestatu Nr.4219, kuriuo Bendrovei suteikta teisė atlikti ypatingų statinių statybą.
Pratęstas Valstybinė energetikos inspekcijos atestatas
Pratęstas Valstybinė energetikos inspekcijos atestatas
kvalifikacijos_atestatas_uab_tetas

Vadybos sertifikatai

  • ISO 9001
  • ISO 14001
  • OHSAS18001
ISO_9001_2008 - ISO_14001_2005 pažymėjimas Statybos ranga, statybos UAB "Tetas"
ISO_9001_2008 - ISO_14001_2005 Planavimas, Bandymai ir Diagnostika
Ieškomas rangovas žolės pjovimo, purškimo ir krūmų kirtimo konkurse!

Darbų atlikimo vietos ir darbų poreikis nurodytas kvietimo Priede Nr. 1. Pasiūlymus galima teikti visam atliekamų darbų kiekiui arba skaidant darbų kiekius į atskirus regionus (Panevėžio, Utenos, Alytaus, Kauno, Šiaulių, Klaipėdos, Vilniaus ir Jurbarko).

Pasiūlymus prašome teikti iki 2017-03-17 d., 12:00 val. Visą reikiamą informaciją rasite žemiau pridedamuose prieduose.

Kvietimas dalyvauti žolės pjovimo, purškimo ir krūmų kirtimo konkurse

Priedas Nr. 1 Sienaujami plotai

Sėkmės!

Esame Bendrovė, kuri nuolat puoselėja darbo santykius su savo darbuotojais, itin didelį dėmesį skiriame darbuotojų kompetencijų ugdymui ir siekiame ilgalaikės verslo sėkmės. Kviečiame visus, norinčius dirbti Bendrovėje, kurioje pagrindiniai darbo principai – darbuotojų sauga ir sveikata, inovatyvumas, komandinis darbas, skaidrumas, kryptingumas ir orientacija į klientą. Prisidėkite prie mūsų komandos!

Gyvenimo aprašymą (CV) su motyvaciniu laišku siųskite el. paštu cv@tetas.lt su nuoroda „Dėl darbo _________   pareigose“ arba žemiau darbo skelbimuose nurodytais kontaktais. Konfidencialumą garantuojame!

TET9.25.1_Darbo skelbimas_Vyr. buhalteris

TET9.25.1_Darbo skelbimas_Projektuotojas

TET9.25.1_Darbo skelbimas_Projektu_inzinierius

TET9.25.1_Darbo skelbimas_Projektu vadovas

TET9.25.1_Darbo skelbimas_Procesu-kokybes vadovas